Borås i siffror

105 995 boråsare (2013)
Grundat1621
Företag i Borås 2013:11 445
13 299högskolestudenter
600 nystartade företag varje år
Yta 973 km²
55 000arbetstillfällen
Nya Boråsare 2013:1128stycken
1djurpark