Stora Brogatan

Det är via Stora Brogatan alla resenärer från Borås Resecentrum angör staden. Längs med gatan hittar vi kedjeetableringar sida vid sida med restauranger och fristående butiker. Gatan är en axel i Borås stadskärna med ett stort flöde av människor. Under 2010 rustades Stora Brogatan upp med ny granitbeläggning, skönare belysning och annan möblering.

Arbetet med Stora Brogatan har redan kommit igång! I kristallkulan ser vi att besökarna från resecentrum välkomnas av pubar, uteserveringar och ett myllrande folkliv. En upplevelse som gradvis övergår till mer och mer shopping ju närmre Stora Torget man kommer. Vad tror du om det?

Det här vill jag vara med och bygga

Din dröm

Hur ser din dröm om Stora Brogatan ut? Skriv gärna till oss och berätta.

  • brittybrat1

    Vill ni riva fastigheten som Life butiken är i? Har det inte rivits tillräckligt i Borås….lite blandning av gammalt och nytt ger mer liv åt en stadskärna.