Ny etablerinsstrategi för Borås centrum.

En mikromarknadsanalys av etableringsbarheten i Borås stadskärna har gjorts. Syftet har dels varit att se vilka branscher som har potential att vara lönsamma, dels var och vilka stråk som erbjuder mest och bäst flöden av kunder. Visionerna har tagits fram av tjänstepersoner, politiker, näringsidkare, akademin och fastighetsägare. Genom en digital enkät har även boråsarna erbjudits möjligheten att tycka till. Projektet har i samverkan letts av RSD, konsulter inom kommersiell utveckling av fastigheter, samt projektets styrgrupp, ledd av Anna Liljenby och Linda Sjöstrand. Under flera workshops har Centrumfastigheter i Borås, Borås Stad, Borås TME, Borås City och Fastighetsägarna deltagit.

 

Modell utvecklad av KTH.

Med hjälp av modellen Prime Pitch har de kommersiella stråken i centrala Borås utvärderats. Prime Pitch väger samman sex olika faktorer för att beskriva ett läges kommersiella kvalitet och omsättningspotential. Faktorerna – goda grannar, miljö, stråkintensitet, lokal konkurrens, kollektiv trafik och parkering – har olika vikt beroende på ortsstorlek och bransch. Prime Pitch ger exempelvis svar på hur olika åtgärder påverkar verksamheternas omsättning i stadskärnan. Modellen är utvecklad på KTH och är väl validerad.

Tydligare noder, inte bara stråk.

Den sammanfattande idén som aktörerna har uttryckt är att vi i framtiden vill se allt tydligare noder, inte bara stråk. Här har handel, service och besöksnäring sina naturliga funktioner i det totala utbudet. Det ska också vara enkelt för besökarna att hitta det utbud de söker och utbudet ska uppfattas rikt och brett. Kartan visar vilka stråk som lämpar sig bäst för de olika verksamheterna.

Drömmen om de prioriterade stråken;

Shopping.

Stora torget
Idag är detta en viktig evenemangs- och mötesplats och kommer så att vara. Det är här vi firar stadens framgångar tillsammans. Här kan du uppleva de stora artisterna likväl som småskaliga kulturinslag och livlig torghandel. Den södra sidan präglas av shopping, den norra sidan mer av upplevelsebaserade verksamheter.

Stora Brogatan (gågatan)
Knyter ihop flöden mellan resecentrum och city och fungerar som en fin entré för dig som kommer från det hållet. Gatan är ett tydligt centrum för shopping, bland annat för konfektion och second hand, med stor utvecklingspotential. Här finns även caféer och restauranger, samma känsla som Haga i en närbelägen stad.

Lilla Brogatan
Här hittar du unika, lite lyxigare, butiker på en flanörvänlig gata som förbinder Hallbergsgatan med Österlånggatan. Tänk känslan av kristallkronor. De mindre butikerna kompletteras med vad vi kan kalla crossover mellan fysisk och digital handel, varumärkesunika butiker och flagship stores.

Drömmen om de prioriterade stråken;

Caféer och restauranger.

Hötorget
Borås egen piazza med sydländsk karaktär. En knutpunkt i det urbana livet där människor möter många olika upplevelser; kulturen, kyrkan och inte minst matkulturen. Torgets funktion som restaurangtorg ska inte bara vidmakthållas, utan förstärkas.

Stora torget
Idag är detta en viktig evenemangs- och mötesplats och kommer så fortsättningsvis att vara. Det är här vi firar stadens framgångar tillsammans. Här kan du uppleva de stora artisterna likväl som småskaliga kulturinslag och livlig torghandel. Den södra sidan präglas av shopping, den norra sidan mer av upplevelsebaserade verksamheter.

Posttorget
Stadens nyaste torg har ambitioner att bli en mötesplats vid vattnet med restauranger caféer och glassbar i en attraktiv miljö. Stråken mot Posttorget behöver utvecklas, framför allt Holmsgatan, för att människor ska hitta hit. Stort fokus ligger på att skapa trygghet, den ibland öde känslan ska tvättas bort.

Sandwalls plats
En etablerad plats för restauranger och caféer vid Viskan och granne med Stadsparken. När Viskans park sakta växer fram får Sandwalls plats ytterligare en besöksanledning och blir en tydligare målpunkt.

Drömmen om de prioriterade stråken;

Ärendehandel, service och tjänster.

Österlånggatan
Den långsträckta gatan växlar karaktär, från restauranger till ärendehandel och shopping. Den nordöstra delen har fokus på ärendehandel medan den sydvästra delen har mer karaktären av shoppingstråk. Samtidigt binder gatan ihop Akademiplatsen med handelsstråken. Den fysiska utformningen av den norra delen kan få gatan att bli mer inbjudande. I båda ändarna skulle en tydlig entré till city välkomnas.

Allégatan
Lite av en paradgata som löper genom hela city. Ibland kanske lite bortglömd. Här är det anpassat för verksamheter som lever på tillgänglighet. Gatan har en tydlig inriktning och karaktär av verksamheter som erbjuder service, tjänster och dagligvaror.

Södra torget
En hubb för kollektivtrafiken; viktig för handeln och utbudet av service och restauranger. Fler aktiviteter behövs för att ge torget en identitet. Åtgärder i den fysiska miljön kan stärka känslan av en entré till stadens city och allt som erbjuds där.

Tankar kring olika verksamheter.

Inga specifika koncept har diskuterats under processen med Drömmen om Borås 2.0. Samtalen har däremot kretsat kring branscher i stort, exempelvis restauranger och shopping. Det finns också ett värde i att inte låsa strategierna för hårt till utpekade aktörer. Strategin har helt enkelt formulerats för att hålla över tid.

I rapporten har verksamheter delats in i shopping, ärendehandel samt caféer och restauranger. Med det avses:

Shopping; omfattar kläder, skor, heminredning, sport, lek, barnartiklar, bok- och pappershandel, guld och smycken med mera.

Ärendehandel; omfattar livsmedelshandel, hemelektronik, apotek, ur, optik, blommor, frisör, skomakare och kemtvätt med mera.

Café och restaurang; omfattar allt från caféer och snabbmatsställen till finare krogar med mera.