Allégatan – paradgata med service och tjänster.

Lite av en paradgata som löper genom hela city. Ibland kanske lite bortglömd. Här är det anpassat för verksamheter som lever på tillgänglighet. Gatan har en tydlig inriktning och karaktär av verksamheter som erbjuder service, tjänster och dagligvaror.

Tänk om:

Vi vill skapa mer puls, liv och rörelse. En gata med stop-and-go-funktion där du stannar till för att hämta en takeaway-lunch och kaffe. Och tänk om vi kunde skapa mer plats och bättre framfart med bil och cykel? Framför oss ser vi en levande gata med fokus på service, tjänster och livsmedel.