Södra torget – en viktig entré till city.

En hubb för kollektivtrafiken; viktig för handeln och utbudet av service och restauranger. Fler aktiviteter behövs för att ge torget en identitet. Åtgärder i den fysiska miljön kan stärka känslan av en entré till stadens city och allt som erbjuds där.