Drömmen om Borås 2.0 – den platsen vill jag vara på.

För cirka tio år sedan skapades konceptet Drömmen om Borås. Det var ett sätt att samla och konkretisera alla de idéer och krafter som fanns för att göra stadskärnan mer attraktiv. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och en hel del av de visionerna har förverkligats. Nu är vi mogna att ta nästa steg, Drömmen om Borås 2.0. Syftet är detsamma som för tio år sedan, men vi gör det från ett nytt perspektiv. Vad händer om vi tänker om?

Verkligheten om Borås.

Vi har mötts, det har blötts och nu börjar konturerna bli skarpa. Tillsammans är ett ord som har kännetecknat processen. Många har känt sig kallade, ännu fler har deltagit. Drömmen om Borås håller på att förvandlas till Verkligheten om Borås. Nu går vi in i ett stadie som kan beskrivas som mindre snack, mer verkstad. Här får du hela storyn och kompletta åtgärdslistor på idéer som nu ska genomföras. Ju fler, desto bättre.

Ladda ner åtgärdsplanen

Allt du behöver veta om projektet.

En mikromarknadsanalys av etableringsbarheten i Borås stadskärna har gjorts. Syftet har dels varit att se vilka branscher som har potential att vara lönsamma, dels var och vilka stråk som erbjuder mest och bäst flöden av kunder. Deltagare i projektet har varit RSD, konsulter inom kommersiell utveckling av fastigheter, samt projektets styrgrupp, ledd av Anna Liljenby och Linda Sjöstrand. Under flera workshops har Centrumfastigheter i Borås, Borås Stad, Borås TME, Borås City och Fastighetsägarna deltagit, vilka fler har varit med? Genom en digital enkät har även boråsarna erbjudits möjligheten att tycka till.

Läs mer

Ny etableringsstrategi för Borås centrum.

En mikromarknadsanalys av etableringsbarheten i Borås stadskärna har gjorts. Syftet har dels varit att se vilka branscher som har potential att vara lönsamma, dels var och vilka stråk som erbjuder mest och bäst flöden av kunder. Visionerna har tagits fram av tjänstepersoner, politiker, näringsidkare, akademin och fastighetsägare.

Läs mer

Drömmen om platserna och gatorna.

Stora Torget – en aha-upplevelse.

Idag är detta en viktig evenemangs- och mötesplats och kommer så att vara. Det är här vi firar stadens framgångar tillsammans. Här kan du uppleva de stora artisterna och de småskaliga kulturinslagen. Den södra sidan präglas av shopping, den norra sidan mer av upplevelsebaserade verksamheter.

Läs mer

Stora Brogatan (Gågatan) – ett centrum för shopping.

Knyter ihop flöden mellan resecentrum och city och fungerar som en fin entré för dig som kommer från det hållet. Gatan är ett tydligt centrum för shopping, för bland annat konfektion och second hand, med stor utvecklingspotential. Här finns även caféer och restauranger, samma känsla som Haga i en närbelägen stad.

Läs mer

Stora Brogatan (Gågatan) – ett centrum för shopping.

Knyter ihop flöden mellan resecentrum och city och fungerar som en fin entré för dig som kommer från det hållet. Gatan är ett tydligt centrum för shopping, för bland annat konfektion och second hand, med stor utvecklingspotential. Här finns även caféer och restauranger, samma känsla som Haga i en närbelägen stad.

Läs mer Läs mer

Lilla Brogatan – känslan av kristallkronor.

Här hittar du unika, lite lyxigare, butiker på en flanörvänlig gata som förbinder
Hallbergsgatan med Österlånggatan. Tänk känslan av kristallkronor. De mindre butikerna kompletteras med vad vi kan kalla crossover mellan fysisk och digital handel, varumärkesunika butiker och flagship stores.

Läs mer

Lilla Brogatan – känslan av kristallkronor.

Här hittar du unika, lite lyxigare, butiker på en flanörvänlig gata som förbinder Hallbergsgatan med Österlånggatan. Tänk känslan av kristallkronor. De mindre butikerna kompletteras med vad vi kan kalla crossover mellan fysisk och digital handel, varumärkesunika butiker och flagship stores.

Läs mer

Hötorget – matkulturen i fokus.

Här hittar du unika, lite lyxigare, butiker på en flanörvänlig gata som förbinder
Hallbergsgatan med Österlånggatan. Tänk känslan av kristallkronor. De mindre butikerna kompletteras med vad vi kan kalla crossover mellan fysisk och digital handel, varumärkesunika butiker och flagship stores.

Läs mer

Hötorget – matkulturen i fokus.

Borås egen piazza med sydländsk karaktär. En knutpunkt i det urbana livet där människor möter många olika upplevelser; kulturen, kyrkan och inte minst matkulturen. Torgets funktion som restaurangtorg ska inte bara vidmakthållas, utan förstärkas.

Läs mer

Posttorget – en ny mötesplats.

Stadens nyaste torg har ambitioner att bli en mötesplats vid vattnet med restauranger caféer och glassbar i en attraktiv miljö. Stråken mot Posttorget behöver utvecklas, framför allt Holmsgatan, för att människor ska hitta hit. Stort fokus ligger på att skapa trygghet, den ibland öde känslan ska tvättas bort.

Läs mer

Sandwalls plats – välkänd klassiker mot nya mål.

En etablerad plats för restauranger och caféer vid Viskan och granne med Stadsparken. När Viskans park sakta växer fram får Sandwalls plats ytterligare en besöksanledning och blir en tydligare målpunkt.

Läs mer

Österlånggatan – en gata med många ansikten.

Den långsträckta gatan växlar karaktär, från restaurangutbud till ärendehandel och shopping. Den nordöstra delen har fokus på ärendehandel medan den sydvästra delen har mer karaktären av shoppingstråk. Samtidigt binder gatan ihop Akademiplatsen med handelsstråken. Den fysiska utformningen av den norra delen kan få gatan att bli mer inbjudande. I båda ändarna skulle en tydlig entré till city välkomnas.

Läs mer

Allégatan – paradgata med service och tjänster.

Lite av en paradgata som löper genom hela city. Ibland kanske lite bortglömd. Här är det anpassat för verksamheter som lever på tillgänglighet. Gatan har en tydlig inriktning och karaktär av verksamheter som erbjuder service, tjänster och dagligvaror.

Läs mer Läs mer

Södra torget – en viktig entré till city.

En hubb för kollektivtrafiken; viktig för handeln och utbudet av service och restauranger. Fler aktiviteter behövs för att ge torget en identitet. Åtgärder i den fysiska miljön kan stärka känslan av en entré till stadens city och allt som erbjuds där.

Läs mer

Kontakta oss om du vill veta mer.

Vill du veta mer om det spännande projektet Drömmen om Borås 2.0? Du kanske har etableringsplaner för någon verksamhet eller så är du bara allmänt nyfiken. Oavsett vilket, välkommen att kontakta styrgruppens ledare Anna Liljenby, Borås TME eller Linda Sjöstrand, Borås City.

Läs mer