Drömmen om Borås

Detta är Borås drömmar om framtidens stadskärnan. Visionsbilderna visar vägen för nya etableringar och förändringar av stråken. Allt startade 2012 med ett antal visioner om hur stadens centrum skulle utvecklas. 2014 konkretiserades dessa med ett handlingsplaner över några utvalda stråk. Nu snart tio år senare har mycket förverkligats men mycket finns kvar att göra. Därför uppdaterar vi nu visionerna.

På gång:
5 september 2023 - Workshop för nya visionsbilder
3 oktober 2023 - Drömmen om Borås 2.0 - visning av våra visioner

 


Du kan vara med och påverka stadskärnans utveckling.
Vi vill veta vad du tycker om stadskärnan i Borås för att kunna göra rätt satsningar framåt. Dina svar blir ett viktigt inspel till hur stadskärnan ska utvecklas i framtiden. Vi ber dig därför tycka till i vår enkät som bara tar några minuter att svara på. Svara på enkäten här.